×

Dietetica

Blog

Què és una alimentació equilibrada?

Què és una alimentació equilibrada?

Una alimentació equilibrada y saludable es aquella que està dins del consum de calories adecuat segons l'edat, el sexe i el nivell d'activitat de la persona i a més aporta tots els nutrients necesaris per que el nostre organisme funcioni de manera normal. A més, ha de ser un tipu d'alimentació que siguem capaços de mantenir a llarg plaç.
El Magnesi

El Magnesi

El nostre cos conté aproximadament entre 20 i 28 gramos de magnesi, el 60% - 60% del total del magnesi es troba als ossos, al voltant del 27% en el muscul y el 6% - 7% en altres cél·lules. 

Fonts de magnesi
Les ...