×

Com diferenciar entre refredat, grip y Covid-19

El REFREDAT es una infecció lleu de nas i gola que no sol desenvolopar més problemes de salud. Els símptomes solen ser només respiratoris; es a dir, mocs, congestió nasal i tos. Pero SENSE FEBRE.

La GRIP es una infecció de les vies respiratories que sol presentar-se de forma habitual d'octubre a a abril. La seva evolució es contant i sol ser la única que provoca dolor muscular, especialment en braços, cames o esquena, y a les articulacions. Altres símptomes sòn la febre, tos i congestió nasal. En general dura una setmana. 

La COVID-19 és una malaltia infecciosa causada per un nou tipus de coronavirus, el SARS-Cov-2, que pot empitjorar de froma més brusca que una grip. Els símptomes inicials son febre, tos seca, inclus dificultat al respirar. A més, en un alt número de casos, els pacients es mostren molt cansats i perden el gust i l'olfacte. 

El refredat no presenta febre i la grip sol ser la única que causa dolor muscular. Per contra, la covid-19 provoca febre, tos seca y dificultat al respirar.